IT проблеми?

Виртуализация

Виртуализацията е мощно средство, чрез което ще консолидирате наличния IT ресурс и ще отключите нови възможности за оптимизация на наличната инфраструктура.

Какво е виртуализация

Допитахме се до Wikipedia по темата. Прочетете, какво е написано там.

Платформи

Платформите, за виртуализация, които ползваме са Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox и Linux-базирани решения.

Предимства на виртуализацията