IT проблеми?

Пакети

Ако предлагахме готови пакети от услуги и решения, те със сигурност щяха да са най-изгодния начин да подобрите IT инфраструктурата си

Ние самите нямаме желание да плащаме за неща, които не ползваме и вярваме, че и клиента трябва да плати само това, от което реално има нужда!

Признаваме, че заглавието на тази страница е умишлено подвеждащо. Причината за това е, че ние не предлагаме готови пакети от решения и услуги.

Това е така поради простата причина, че разглеждаме всеки клиент като сбор от индивидуални потребности, които да задоволим съобразно приоритетите, които сме утвърдили на консенсусен принцип със самия клиент.

Ценовата ни политика е максимално опростена, за да е разбириема за всеки от пръв поглед. Часовите ставки са съобразени със степента на затруднения, които се налага да преодолеем и завареното положение към момента на пристигането ни на терен.

Почасова поддръжка и консултации

Почасова поддръжка и консултации
Сертифицирана от нас техника/софтуер Несертифицирана1 техника/софтуер Извънредни и спешни случаи, спонтанни хрумвания2 и др.
след предварителна уговорка след предварителна уговорка с реакция до 2 часа
- - вкл. неработни дни
30 лв. / час 40 лв. / час 50 лв. / час

1 "Несертифицирана от нас техника" означава техника, която е морално остаряла, представлява неподходящо решение и/или ние самите не бихме я ползвали в този работен контекст

2 "Спонатнни хрумвания" са случаите, в които клиента предлага и настоява за конкрента имплементация на решение на проблема, което той базира на своите желания, а не на обективната реалност, от гледна точка на IT експертите, които е повикал на помощ

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са без включен ДДС. Таксуваме на база започнат астрономически час!

Абонаментна поддръжка

Не вярваме, че абонаментната поддръжка е панацея и не се стремим да ви "продадем" такава на всяка цена

Въпреки казаното по-горе и когато бизнеса ви трябва да разчита на конкретен вид техника за да работи нормално в ежедневието, а не да не изпада в критични ситуации в най-неподходящия момент, поради поетата поетата от нас отговорност и готовност за светкавична реакция при възникнал проблем се налага да калкулираме абонаментна такса.

Абонамента поддръжка
Поддръжка на точка за достъп/периферно устройство/сървър и др.
по договаряне
от 30 лв. / месец

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са без включен ДДС. Таксуваме авансово, в началото на всеки календарен месец!