IT проблеми?

Бизнес модел

Другата основна разлика между нас и останалите е нашия бизнес модел

Считаме, че нашият бизнес модел е пределно опростен:

1 Освен за случаите, които самото решение има нужда от периодична поддръжка, за което винаги сме насреща!